Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen

Klimaatverandering is een van de grote uitdagingen voor historische landgoederen en buitenplaatsen. We ontwikkelden een strategisch document, een routekaart als een handvat voor het ontwikkelen en realiseren van klimaatrobuuste maatregelen op de buitenplaats. Het geeft een indicatie van de werkwijze, de projectfasen en benodigde activiteiten bij het treffen van klimaat adaptieve maatregelen op een historische buitenplaats. De routekaart is ontwikkeld als onderdeel van het Erfgoed Deal Kennisprogramma Klimaatrobuuste Buitenplaatsen, een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg.

De vele en complexe informatie vertaalden we naar Explainamations en infographics, om op een heldere, inzichtelijke manier aan beheerders van Landgoederen en andere geïnteresseerden te tonen, hoe deze historische buitenplaatsen klimaatrobuust gemaakt kunnen worden en waarom dat nodig is. In opdracht van Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen, Provincie Utrecht.

www.klimaatrobuustebuitenplaatsen.nl

Close